Sawubona

Welcome to Radio Khwezi

Sawubona

Welcome to Radio Khwezi

As a community radio station which promotes good and exemplary citizenship, we encourage you to take care of yourself and follow all the safety measures made by the health department and government during this time of the COVID-19 virus (for more info visit the government's official site) Listen to your favourite radio station and enjoy our various programs that inform and teach you about the pandemic. Keep yourself safe so that others will be safe as well.

Njengomsakazo womphakathi okhuthaza inhlalo enhle enezakhamuzi eziyisibonelo esihle, sigqugquzela ukuthi uzinakekele, uphinde ulandele imigomo yabezempilo nekaHulumeni kulesisikhathi sokuhlasela kwegciwane i-Corona. Lalela umsakazo wakho ohamba phambili iKhwezi FM ukuze uzozwa inhlelo ezehlukehlukene ezikufundisa zikwazise ngaleligciwane. Zigcine uphephile ukuze kuzophepha nabanye.

Radio Khwezi Calendar 2021

Click on the button below to download and print the 2021 Radio Khwezi Calendar.

Radio Khwezi Calendar
joy

Radio Khwezi

Since 1995, Radio Khwezi has been working together with the communities it serves to develop, produce and broadcast quality programmes that aim to educate and uplift the listeners. The station draws talent from the community and presents a wide range of regional and international content in true local flavour.

Radio Khwezi’s essence is built on Christian values and aims to change the lives of its listeners and give hope to individuals, families and the cherished community it serves.

KwaZulu-Natal Radio